1. O Nas
  2. Historia Oddziału
A A A powiększ tekst

To jest element flash

Historia Naszego Oddziału:

1866 r. - Powstają m. in. kopalnie: Witryłów - Hłomcza, Łodyna, Polana, Brzegi, Zagórz, Rajskie, Stara Wieś, Głębokie, Turze Pole, Wielopole, Mokre, Tokarnia, Grabownica.
1928 r. - Odkrycie złoża gazu ziemnego Strachocina.
1924 - 1939 r. - Galicyjskie Towarzystwo Naftowe "Galicja" wierci na terenie Jurowiec, Strachociny. W latach trzydziestych ropę naftową i gaz ziemny eksploatują m.in. kopalnie Grabownica, Strachocina, Turze Pole, Stara Wieś, Humniska, Wańkowa, Ropienka, Polana, Wielopole.
wrzesień 1939 r. - "Beskiden Erdöl Gewiiungs - Geselschaft", przemianowane na "Karpaten Oil" rozwierca złoża Wielopole, Mokre, Grabownicę.


9 października 1944 r. - Powołanie Państwowego Urzędu Naftowego, którego Okólnik nr 15 powołuje "...najwyższą jednostkę organizacyjną okręgu kopalnianego - Sektor Sanok..."
1946 r. - Rozpoczęcie prac wiertniczych systemem obrotowym.
1953 r. - Powołanie przedsiębiorstwa wiertniczego Sanok.
1956 r. - Próby podziemnego magazynowania gazu w złożu Roztoki, następnie w Brzeźnicy.
1957 r. - Odkrycie złoża Lubaczów.
1958 r. - Odkrycie złoża Jarosław, Uszkowce, Cetynia.
1960 r. - Odkrycie największego złoża gazu ziemnego złoża Przemyśl. Uruchomienie kopalni gazu ziemnego Jarosław.


1962 r. - Rozpoczęcie eksploatacji złoża Lubaczów.
marzec 1963 r. - Erupcja i zapalenie się gazu na rzece Lubaczówka.
1963 - 1965 r. - Włączenie do eksploatacji odwiertów kopalń: Krasne, Kańczuga oraz odwiertów na Niżu Polskim.
1.I.1965 r. - Przejęcie wszystkich kopalń gazu ziemnego w Polsce.
11.XI.1966 r. - decyzją Ministra Górnictwa utworzenie Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Gazu Ziemnego z siedzibą w Sanoku.
1968 r. - Włączenie do eksploatacji kopalń w rejonie Sędziszowa, Sarzyny i Tarnowa.


1.X.1969 r. - Uruchomienie pierwszych kolumnowych urządzeń do osuszania gazu na złożu Przemyśl. Rozpoczęcie eksploatacji złoża Tarnów I.
1970 - 1974 r. - Budowa tłoczni gazu Maćkowice, Lubaczów, Żołynia i Mirocin.
1971 r. - Rozwój eksploatacji na Niżu Polskim, utworzenie Ośrodka Kopalń Ostrów Wielkopolski.
1971 - 1972 r. - Włączenie do eksploatacji kopalni Tarchały i Wierzchowice, Czeszów, Załęcze, budowa odsiarczali na kopalni Borzecin (600 nm3/min).
1973 r. - Połączenie Przedsiebiorstwa Kopalnictwa Naftowego Ustrzyki i Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku - z siedzibą w Sanoku. Rekordowe wydobycie gazu ziemnego - 5680,2 mln Nm3.


1975 r. Uruchomienie kopalni gazu ziemnego Husów.
1.I.1976 r. - Połączenie Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Naftowego Krosno i Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku - utworzenie Przedsiębiorstwa Górnictwa Nafty i Gazu z siedzibą w Sanoku.
1.IV.1976 r. - Przekazanie Ośrodka Kopalń Ostrów Wlkp. do Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Poznaniu oraz przejęcie kopalń: Grobla, Pławowice, Partynia i Dębica.
1975 - 1979 r. - Włączenie do eksploatacji m.in. kopalni gazu ziemnego: Dąbrówka, Wygoda, Rzeszów.
1.I.1977 r. - Przekazanie tłoczni gazu Maćkowice, Lubaczów, Żołynia, Mirocin do Karpackich Zakładów Gazowniczych w Tarnowie.
1978 r. - Rozpoczęcie podziemnego magazynowania gazu w złożu Swarzów i Brzeźnica.


1978 r. Przyłączenie Zakładu Transportowo - Sprzętowego do PGNiG Sanok.
1.VIII.1982 r. - Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie.
11.X.1982 r. - Utworzenie Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku. Rozpoczęcie podziemnego magazynowania gazu w złożu Strachocina.
2.III.1983 r. - Odłączenie Ośrodka Kopalń Krosno i utworzenie Krośnieńskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu z siedzibą w Krośnie.
I.1986 r. - Zmiany organizacji transportu w PGNiG przekazanie jednostek "TransNaft" w strukturę Sanockiego Zakładu.


1988 r. Rozpoczęcie podziemnego magazynowania gazu w złożu Husów.
1989 r. - Uruchomienie Kopalni Ropy naftowej Nosówka.
1993 r. - Zakup urządzeń do rekonstrukcji odwiertów "Cardwell" z kredytu Banku Światowego.
1994 r. - Uruchomienie kopalń gazu ziemnego Pilzno, Kuryłówka. Zakup zestawu do testowania odwiertów "Geoservice" z kredytu Banku Światowego.
1995 r. - Zakup zestawu urządzeń do obróbki, rekonstrukcji i intensyfikacji wydobycia odwiertów (Coiled Tubing i Nitrogen Unit) z kredytu Banku Światowego.
1996 r. - Utworzenie spółki akcyjnej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zakup wyciągu linowego OTIS i wyposażenia do pomiarów wgłębnych z kredytu Banku Światowego.


1995 - 1996 r. - Uruchomienie kopalń gazu ziemnego Dzików, Jodłówka (zautomatyzowany proces wydobycia gazu).
1997 r. - Oddanie do ruchu kopalń gazu ziemnego Sędziszów i Zalesie.
2000 r. - Powołanie w strukturach PGNiG S.A. Oddziału Górnictwo Naftowe. 1.IV przekazanie do Krośnieńskiego Zakładu Robót Górniczych: Oddziału Intensyfikacji Wydobycia, Oddziałów Rekonstrukcji, Grupy Pomiarowej Parametrów Złożowych i przyjęcie kopalń: Jaszczew, Roztoki, Burzyn. Uruchomienie Kopalni Gazu Ziemnego Szczepanów.
2001 r. - Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Husów. Przejęcie z Krośnieńskiego Zakładu Robót Górniczych 20 kopalń Ośrodka Kopalń Krosno i Gorlice. Wydzielenie warsztatów kopalnianych i utworzenie spółki Nafta-Gaz Serwis.
2002 r. - Wydzielenie spółki transportowej TransNG - Sanok. Oddanie do eksploatacji Kopalni Gazu Ziemnego Stężyca.


XI.2003 – Zdobycie przez PGNiG S.A. Oddział w Sanoku tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
I.2004 – Restrukturyzacja i łączenie niskowydajnych kopalń ropy naftowej: Iwonicz, Długosz, Magdalena, Petrol, Krościenko, Limanowa, Tyrawa, Mokre, Wielopole, Królówka.
I.2005 – W konkursie „Przyjazny Środowisku” Oddział w Sanoku otrzymuje nagrodę w kategorii „Technologia Godna Polecenia”
III.2005 – Oddział w Sanoku otrzymuje certyfikat Det Norske Veritas Poland na Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem.
23.IX.2005 – Debiut giełdowy PGNiG S.A. w Warszawie
XII.2005 – Uruchomienie Ośrodka Zbioru Gazu Nosówka
II.2006 – Przyznanie tytułu „Firma Przyjazna Środowisku”
IV.2006 - Otwarcie Ośrodka Zbioru Gazu Terliczka
XII.2006 - Otwarcie Ośrodka Zbioru Gazu Biszcza-Księżpol

26.I.2007 - Oddział w Sanoku po raz trzeci laureatem w konkursie "Przyjaźni Środowisku"
22 II 2007 - Uruchomienie Ośrodka Zbioru Gazu Jasionka I

 


2007 - Reorganizacja służb poszukiwawczych - włączenie ich do struktur oddziału wydobywczego

25.I.2008 - Oddział w Sanoku po raz kolejny laureatem konkursu "Przyjaźni Środowisku"

29.I.2008 - Sanocki Oddział PGNiG otrzymał wyróźnienie "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

13.V.2009 - Rozboczęcie rozbudowy PMGZ Strachocina - podpisanie kontraktu

VI.2010 - Pierwszy zabieg szczelinowania w łupkach - odwiert Markowola I

2009-2010 - Zagospodarowanie OZG Morawsko, OZG Sarzyna II, OZG Jasionka II

10.I.2011 - Otwarcie OZG Kupno

28.VII.2011 - Uruchomienie po rozbudownie PMGZ Strachocina

X.2011 - Wydanie certyfikatów ZSZ 9001, 14001, 18001

01.I.2012 - Wydzielenie Oddziału Geologii i Eksploatacji

IX.2012 - Włączenie sprężarek na kopalniach gazu OK Przemyśl